การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การเทรด หรือ Fundamental analysis

การวิเคราะห์ปัจจัย การเทรด

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือ Fundamental analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์หาแนวโน้ม การเทรด ที่สามารถส่งผลกระทบต่าง ๆ ต่อค่าเงินของประเทศนั้น