กลยุทธ์การเทรด TP7 TF15Mins สำหรับการเทรดแบบช่วงที่มี Trend

ma5bot

กลยุทธ์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับ Timeframe ค่อนข้างสั้นประมาณ 15 นาที เหมาะสำหรับสถาพตลาดช่วงที่มี trend โดยสัญญาณพื้นฐานที่จะใช้สำหรับกลยุทธ์นี้ ประกอบไปด้วย 3 สัญญาณ คือ หนึ่ง EMA21 กับ EMA50 สัญญาณตัวที่สอง ได้แก่ พาราโบลิคซาร์ ซึ่งจะเป็นจุด บนหรือล่างของแท่งเทียน และสัญญาณสุดท้าย สัญญาณที่สาม ก็คือ Stochastic 14 3 3 สามสัญญาณดังกล่าวจะเป็น indicatiors ที่สำคัญในการกำหนดจุดเข้า-ออก ของกลยุทธ์นี้